Software Recognition Service identifierar automatiskt alla kommersiella program i er IT-miljö.

Hittar ni mängder av installerade program och vet inte vilken licens de tillhör? Tar det onödigt lång tid för er att
sammanställa inventeringsdata om installerade program? Eller har ni helt enkelt ingen tid att lägga på det? 
 
Software Recognition Service identifierar automatiskt alla kommersiella program i er IT-miljö. Utan att ni behöver lyfta ett finger analyseras alla inventerade program så att ni bland annat tydligt kan se vilka licenser
och programpaket som finns installerade, vilken funktion de har samt hur de får upp- eller nedgraderas.

Software Recognition Service förenklar administrationen, sparar tid och höjer kvaliteten på underlaget i ert licenshanteringsverktyg.

Matchar installerad programvara med rätt licens
Tjänsten analyserar alla installerade program och identifierar alla kommersiella licenser samt om dom tillhör ett programpaket, som till exempel Microsoft Office 2007 Standard eller Adobe Creative Suite 4 Design Premium.

Visar hur en licens får uppgraderas eller nedgraderas
Genom att identifiera upp- och nedgraderingsvägar blir det möjligt att helt automatiskt hantera uppgraderingar.

Det går enkelt att spåra ursprungslicensen för uppgraderade licenser, oberoende om till exempel tillverkaren eller applikationen bytt namn
eller helt enkelt blivit del av ett annat programpaket.

Visar vad programmen gör
Alla dina installerade program kategoriseras efter deras funktion enligt FN-standarden UNSPSC, till exempel virus-, fildelnings- och bildredigeringsprogram. Tack vare detta blir det enkelt att standardisera utifrån funktion, genom att till exempel snabbt kunna
se alla virusprogram i IT-miljön, utan att behöva veta specifika tillverkare eller programnamn.

Använd informationen som grund för att konsolidera och minska programfloran i IT-miljön

Inventerad data är en utmaning
De flesta inventeringslösningar levereras med en databas som innehåller definitioner för att identifiera mjukvara. På grund av det ständigt ökande antalet programvaror i en IT-miljö krävs snabbt både tid och resurser för att hålla databasen uppdaterad. 
 
Uppdateringen av definitionerna kompliceras också av att det i dagsläget inte finns någon standard kring hur mjukvarutillverkare märker sina programvaror. 
 
I praktiken innebär detta exempelvis att olika versioner av samma program kan ha olika angiven tillverkare, eller att två helt olika applikationer har exakt samma namn på exe-filen vilket gör spårbarheten mot licensen mycket svår.

Fördelar
Minimal administration – maximal licenshantering

Utan krav på att administrera inventeringsdatat frigör ni tid och resurser för viktigare uppgifter, som till exempel att identifiera potentiella kostnadsbesparingar, skriva bättre avtal eller standardisera IT-miljön. 

Expertkompetens 
Software Recognition Service Desk har lång erfarenhet och gedigen kompetens kring applikationsidentifiering. 

Ständigt uppdaterad med de senaste definitionerna
GNS Recognition Service Desk analyserar löpande de filer och registervärden som inventeras hos er. Uppdaterade definitioner i vår centrala applikationsdatabas hämtas och appliceras automatiskt av Snow License Manager – dagligen.

Uppfinn inte hjulet igen
Software Recognition Service analyserar inventerad data  från hundratusentals datorer världen över. Det betyder att  de flesta program redan blivit inventerade och identifierade av Software Recognition Service Desk långt innan de dyker upp i er IT-miljö.

Vad ingår?
Applikationerna identifieras med bl.a. tillverkare, namn, version,
språk, applikationsfamilj (för automatiserade upp- och
nedgraderingar) och applikationstyp enligt UNSPSC standard.

 • Vårt SLA garanterar att alla kommersiella applikationer som finns i er IT-miljö identifieras.
 • Utöver de kommersiella applikationerna identifieras mer än 3000 vanligt förekommande gratisprogram, spel, fildelningsklienter och pokerklienter.
 • Från den tidpunkt då ni har rapporterat in minst hälften av era datorer till databasen tar GNS identifikation av mjukvara max 30 dagar.
 • Identifiering av nytillkommen inventerad mjukvara hanteras fortlöpande varje vecka i intervaller om fem arbetsdagar.• Installationer på både Windows- och Mac-plattformar
 • Tjänsten kan enkelt anpassas efter säkerhetsbehovet i er organisations, för använding i till exempel i försvarsindustri eller polisiär verksamhet.
 • Full frihet för er att själva hantera specifika program efter eget behov, till exempel egenutvecklade applikationer.

 

Så här fungerar det

 1. Fil- och registerinformation från de klienter och servrar som inventeras samlas i GNS Inventory, Microsoft SMS® eller Microsoft SCCM®.
 2. GNSLicense Manager identifierar installerade applikationer med hjälp av definitioner och regler.
 3. Eventuell kvarstående, oidentifierad mjukvara skickas automatiskt till GNS Software Recognition Service Desk i förbestämt intervall.
 4. Software Recognition Service Desk analyserar och identifierar applikationerna.
 5. GNS License Manager hämtar dagligen hem uppdateringar i definitionsfilen.