Med fullständig och aktuell information kan du ta kontrollen över din IT-miljö och arbeta proaktivt istället för reaktiv

GNS Inventorys prisvinnande inventeringslösning hjälper dig att inte bara reaktivt övervaka status utan även proaktivt administrera användning, aktivt
åtgärda problem samt analysera ändringar och användning i ditt nätverk.

GNS Inventory tillhandahåller den information och de funktioner du behöver för att öka effektiviteten och minska kostnaden för desktop management i ditt företag.

Med fullständig och aktuell information kan du ta kontrollen över din IT-miljö och arbeta proaktivt istället för reaktivt.

Fördelar

Förstärk din mjukvarupolicy

Förstärk din mjukvarupolicy med GNS Inventory genom att kunna stoppa användning av illegala programvaror på dina maskiner.

Effektiv planering och budgetering

Undvik obehagliga överraskningar när du planerar uppgraderingar eller ändringar. Med korrekt data från starten har du översikt och full kontroll över både din tid och din projektplan.

Säkerställ din säkerhetsnivå

Det har aldrig varit lättare att övervaka och kontrollera att säkerhetspolicyn följs. Med GNS Inventory vet du alltid dina maskiners status för service pack,
virusdefinitioner osv.
Full kontroll i din virtuella miljö
Kontrollera och följ upp resurstilldelningen för dina virtuella processorer och kärnor.

Övervaka förändringar
Övervaka alla förändringar i både hård- och mjukvaran på dina datorer för att lätt kunna åtgärda felaktigt användande eller analysera framtida behov.
GNS Inventory sparar information om alla ändringar och borttagen hård- och mjukvara vilket gör det lätt för dig att hitta och analysera fel beroende på historiska förändringar, när de inträffade och vem som var inloggad.

Fjärranslut

Ta kontrollen över vilken dator som helst direkt från GNS Inventory för att ge support, instruktioner eller åtgärda problem identifierade i konsolen.

Maximera användning av mjukvara och sänk kostnade
r Mät mjukvaruanvändningen för att kunna återanvända eller avinstallera oanvända
applikationer.

 

Funktioner

Inventering av hårdvara

 • GNS Inventory samlar information om över 200 olika egenskaper på din hårdvara, som exempelvis:
  • Datormodell
  • Serienummer
  • Processorer
  • Minnen
  • Monitorer
  • Multimediaadapters
  • Nätverksadapters
  • Bildskärmsadapters
  • SCSI adapters
 • GNS Inventory övervakar förändringar och borttagna enheter på alla sorters hårdvara, även externa minnen och USB-enheter.

Inventering av mjukvara

 • All installerad eller exekverad mjukvara på en dator identifieras, övervakas och sparas.
 • Historik över förändringar och borttagna applikationer sparas.
 • Du har möjligheten att göra en komplett skanning av information om filer på datorerna.
 • Skanna valda nycklar i registret, fungerar med alla tillgängliga nycklar.
 • Stöd för Microsoft App-V

Extrafunktioner

 • Neka användning av applikationer eller fönster för att förhindra användare från att köra oönskade program eller malware.
 • Skicka frågeformulär till användarna för att samla in information om exempelvis stöldskyddsmärkning eller telefonnummer.
 • Kör externa applikationer eller kommandon genom GNS Inventory
 • Integrationen med Fjärranslutning gör det lätt för dig att ta över kontrollen på datorer för att göra ändringar och åtgärda problem.

Rapporter

 • Tillgång till ett stort antal färdiga standardrapporter.
 • Skapa med lätthet filtrerade rapporter utifrån all samlad data. Skriv ut eller exportera information och rapporter till Excel, html, text eller XML.
 • Bygger på en öppen databas som är förberedd för enkel integration med andra system.

Systemfunktioner

 • Konfigurera mjukvaruskanningen till att inkludera eller exkludera specifika filer, mappar, nätverksdiskar eller lokala diskar.
 • Skapa och administrera konfigurationen till att passa alla klienter i din organisation. Du kan också köra olika inställningar på olika
  noder i organisationen.
 • Du kan välja att skanna med ingen klient installerad eller installerad som en prioriterad tjänst. Därmed påverkas inte användaren av
  GNS Inventory.
 • Gruppering av klienter görs enkelt genom det inbyggda grupperingssystemet.
 • Automatiserad uppdatering av klienter håller ditt system uppdaterat dygnet runt.
 • Skicka data från klienter till server via https, e-post eller till File Share.
 • Säker datatransport med en 256-bit Rijndael kryptering och kommunikation över https, säkrat med ett SSL-certifikat.
 • Anpassade skanningsmöjligheter minimerar användarpåverkan när du väljer full skanning.
 • Inventerar information från klienter med allt från Windows 95 till Windows 7, samt Mac OS X, Red Hat, Debian, Ubuntu och Oracle
  Enterprise Linux